Moffie Movie: Adriaan’s Protest Letter (Afrikaans)

Wie is julle donnerse “moffie?”

by: Adriaan van den Berg

Ek skryf hierdie artikel en stukkie kritiek in Afrikaans om ooglopende redes: Die onderwerp is die term en naamwoord “moffie” en my skrywe betref dus `n Afrikaanse term of woord en Afrikaans-sprekendes is op wie ek dit rig en tot wie ek spreek.

Die aangeleentheid van hierdie woord “moffie” beter nóú aangespreek word en die term moet eenvoudig verwerp word en moet met alle mag, met wortel en al, uitgepluk en uit taalgebruik en sosiale omgang verban word – voor sekere mense té sentimenteel en té verknog en té gewoond en té gemaklik met hierdie verfoeilike pes van `n woordjie raak. Maar hierdie beroep volg nadat ons op wie dit van toepassing gemaak word en na wie daar as sulks, as “moffies” verwys word, té lank al met die veronderstelde mak maar giftige woordjie geleef het en dit vir die voorgegeede sentimentaliteit daarvan verdra en té lank al deur die eintlike betekenisse daarvan bevlek word, té lank al met die waarlik neerhalende implikasies daarvan leef, té hoë prys moes betaal vir die sielsieke homofobie wat onder dekking daarvan en wat met gebruik daarvan gepaard gaan en lankal op almal wie dit gebruik moes geskreeu het “Wie is julle donnerse “moffies”?!!!

En laat ons dit uitkry en bewoord: Ons kan nie `n f*k omgee of dit al volksbesit geword het nie, of dit nou ookal deel van Afrikaner kultuur of deel van die Afrikaanse taal erfenis mag wees of nie en of enige iemand, jy of jou ouma, sentimenteel daaroor geraak het of nie – dit moet waai! Die grappie is pap, verby! Dit is inderdaad eintlik siek! Dat daar selfs films met daardie titel gemaak word gee dit steeds nie die reg of regeverdiging van gebruik nie en ons vind dit ewe onnosel, neerhalend en beledigend dat LGBTG mense dit gebruik as heteroseksuele mense. En indien iemand sou waag om hierdie beroep en pleidooi as “politieke korrektheid” en “suiwering van volksbesit en kulktuurskatte” af te maak… Ag, asseblief, dit is eerder siekundige higiëne en sanitêre versorging van die gestalt van volksdenke en die uitwas van die volksmond as wat dit een of ander liberale of libertynse agenda behels.

Bring die skalpel! Die etimologie van die woord “moffie” is skynbaar “mof” – wat in Afrikaanse gebruik van “moffie” sinspeel op die betekenis daarvan nl. as “skaap” (merino). Die implikasie is duidelik: Ons is so stupid en dof soos skape omdat ons met die verkeerde (ons eie geslag) paar, of kortom, ons het “die verkeerde gat beet.” Daar is ook `n betekenis aan “mof” verbonde wat skynbaar verwys na kabels en om as sulks “mof” te wees beteken jy bring “‘n kabel na `n kabel wat nie pas nie” inplaas van “bring die kabel en druk dit in die socket waar daai kabel pas.” (Jammer, Ouma, as dit rof klink is dit maar omdat ons “pielholnaaiers” in opstand is!) Moet ons ook nou nie twak oor “ordentlikheid” kom vertel nie terwyl daar op ons menswaardigheid gespoeg word.

Laat die taalkundiges egter ook nie hierdie diskoers vanaf die waarheid weglei nie – dit is dat die implikasies van die woord “moffie,” meer as hierdie meer letterlike betekenisse en interpretasies, die eintlike angel is wat die gif bevat… Dit is `n verkleinwoordjie eerstens met die implikasies dat die persoon wie as `n “moffie” uitgekryt word iemand nietigs, klein en onbeduidend is – iemand met die onvermoë om hulself te laat geld en iemand nie dit werd om werklik van rekenskap te neem nie. Meer spesifiek, die persoon se aanspraak op (geslags) identiteit, wat dit ookal persoonlik mag wees, word ontken, veral indien dit `n man is – face it, vir Afrikaners en Afrikaans-sprekendes kan `n “moffie” nie `n man wees nie – hy kan nie braaf wees nie, hy kan nie manmoedig en met durf optree nie, hy het nie die vaardighede van `n normale persoon nie en is eintlik soort van `n untermensh. Ja, moffie-wees verban jou tot half-menslikheid, jou menswaardigheid is in gedrang, jy is mos so stupid en dof en so dom en duf soos `n skaap! “Die homo is (soos) `n dier!” – is wat “moffie” eintlik sê. Wel, ek en my tjommies het genoeg gehad daarvan!

Ek verwys nie na heteroseksuele mense as “telers” of “telertjies” of “paardertjies” of as “paardiere” nie met al die neerhalende en beledigende implikasies wat met die woorde moontlik kan gepaardgaan: Soos dat heteroseksuele mense nie net verbeeldingloos is nie, maar letterlik grotmense is – ydel, dom, bot en gedagteloos, leeghoofdige vate net geskik vir voortplanting en om die LGBTG nasie se getalle aan te vul… Hoe klink daai vir julle? Aaklig? Waarom moet ons met soortgelyk beledigende implikasies van daai woord “moffie” leef? Dit sure as hell gun nie die een wie julle `n “moffie” noem respek nie! Ek onthou hoe ek `n fisiese reaksie eenmaal op skool op die woord gehad het, hoe ek warm regoor my lyf begin voel en in my gesig gegloei het. Indien ek dit vir enige iemand doen, maak ek hierdie beroep en rig ek die pleidooi eerstens ter wille van elke laaitie op skool wie `n “moffie” genoem word  –  laat ouers en onderwyers voor in die koor wees om die pes aan te pak en te verbied.

Indien heteroseksuele werklik LGBTG mense erken en respekteer, dan sal hul vining insien waaroor ons kla en waarom hul die woord “moffie” (asseblief) in hul taalgebruik en in hul midde moet verbied. Maar dit klink soos `n versoek, terwyl dit eintlik glad nie onderhandelbaar is nie. As julle vrede met ons, met julle eie kinders, broers en susters en ouers, vriende en bure soek, moet die woord “moffie” waai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *